• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

צדקת הצדיק

הרב יהושע שפירא - צדקת הצדיק סעיף מ"ה - ג' אדר התשע"ז
שמירת הברית ותשובתה המדוכאת
הדיכאון שאי אפשר לעשות תשובה על חטא הברית, הוא הוא הפתח לתשובהקרא עוד
הרב יהושע שפירא - צדקת הצדיק - כו' שבט התשע"ז
(עקב בעיות סאונד בשיעור, הועלה רק החצי השני של שיעור, עמכם הסליחה)קרא עוד
הרב יהושע שפירא - צדקת הצדיק- יא' שבט התשע"ז
סעיף מ"א
שתי הדברות הראשונות לעומת שאר המצוות, שהן אמת ושקר לעומת טוב ורעקרא עוד
הרב יהושע שפירא -צדקת הצדיק - יג' טבת התשע"ז
מקורות למטהקרא עוד
ראינו כבר איך יש אור גם בחושך באות זו מוסיף ר' צדוק שהחושך בעצמו הוא המכשיר את היום,את האור שבא מהעבודה,כמו מתיקות הפירות בקיץ התלויה במנות הקור בחורף.

הרב מתחיל בחזרה על סעיף י"ג משיעור שעבר, ומדקה 13:20 מתחיל את סעיף י"ד

כ כסלו תשע"זקרא עוד
י"ג כסלו תשע"ז
צדקת הצדיק אות יב - השפעת הזמן על התשובה
בתשובה יש שני ענינים להבא ותיקון העבר.
קרא עוד
ז כסלו תשע"ז
צדקת הצדיק אות י- חכמת התורה רצון ה'
יש לנו בעיה גדולה בתפיסת התורה במוסר האנושי של מה נראה לי, ר' צדוק באופן חד מסביר שאנו באים אך ורק להבין את רצון ה' ובל נטעה אחר הרוחות הזרות בדורנו.
קרא עוד
ו כסלו תשע"ז

צדקת הצדיק אות ט- האדם נמצא תמיד לפני המלך
ר' צדוק מחדש שכל הזמן היהודי נמצא לפני המלך ולא רק בק"ש ותפילין ולכן אי הפעילות שלו בשב ואל תעשה מוגדרת כמרידה,(וכמובן הצד השני של המטבע הוא שמחה עצומה שאנו לפני המלך)
קרא עוד
כ"ט חשוון תשע"ז
צדקת הצדיק אות ח- זמן ההכנה ק"ש מול תפילה,יום ולילה

ראינו באות ז' שיש שיעורי הכנה שונים לקבלת עומ"ש ועכשיו ר' צדוק מסביר איך הלילה והיום משפיעים על זמן ההכנה.קרא עוד
כ"ח חשוון תשע"ז
צדקת הצדיק אות ז- דרגות באכילה במקביל לקבלת עומ"ש.
כמו שראינו בשיעור הקודם יש קשר בין הפעולות לבין ההתחוללות בנפש בקשר עם השי"ת ור' צדוק מסביר כאן באופן פנימי את הקשר בין האכילה וקבלת עומ"שקרא עוד
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד