• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

השיעורים ניתנו בישיבת רמת גן במסגרת מכון ההוראה שעל יד מכללת אורות ישראל

נעמיק במעלתו של יצחק אבינו, עולה תמימה,
שעל אף האילוצים השונים אינו עוזב את הארץ.
מתוך כך ננסה להבין מדוע דווקא יצחק
הוא זה שמקושר יותר מכול אל הגאולה.קרא עוד
מה יש בה באכילה, שיצחק מציבהּ כתנאי לברכתו?
נתבונן בפעולה גשמית הכומסת בקרבה מעלה רוחנית עליונה,
וננסה להבין כיצד היא מסוגלת לפתוח שערי גן-עדן.קרא עוד
לפני מותו מבקש יצחק מעשו שיכין לו מטעמים מצידו, על מנת שיוכל לברכו,
אך תמוה הדבר: מדוע צריך יצחק את צידו של עשו בשביל לברכו?
ובכלל, מה ראה יצחק בעשיו שאהבו, ורצה לתת לו את הברכה?
ננסה להבין מהו טיב הריח שהריח יצחק בבגדיו של עשו,
וכיצד הוא נקשר לריח השדה אשר ברכו ה'?
קרא עוד
מעשה גניבת התרפים על ידי רחל מצטרף, לכאורה, לרשימת הגניבות המכובדת של יעקב.
כיצד, אם כן, ניתן להסביר את תגובתו החריפה של יעקב, הגוזר גזר דין מוות על הגנב?
נעמיק כאן בשאלת הגניבה, הבכורה והאמת,
ונסביר- מה עומק כוונתה של רחל בגניבת התרפים
ואיזה תרופה צומחת מכאן לבניהָ.קרא עוד
יעקב אבינו מתעורר ירא מחלום הסולם, ומכנה את מקום המקדש "הנורא".
מה פשר כינוי זה?
מהי ה"נוראות" הבאה לידי ביטוי בדמותו של יעקב, בחיר האבות,
ומדוע זוהי המדרגה העליונה ביותר של יראת ה'?קרא עוד
מהי ההתגלות האלוקית המופלאה שלה זוכה יעקב אבינו בחלומו,
דווקא בשעה שהוא בורח מעשו בחוסר-כול?
התבוננות בארבעה מדרשי חז"ל העוסקים בחלום הסולם,
תאיר לנו את מהותה של האומה הישראלית המתחילה להיבנות בפרשתנו.קרא עוד
רמאות, שקר, גניבה ואחיזת עיניים נראים לנו פסולים מעיקרם,
אך כיצד ניתן להסביר את העובדה שדווקא הם מהווים יסוד ובסיס לבניין האומה הישראלית?
התבוננות בכפילות המוכרחת בבית ישראל תוכל ליישב מעט את הקושי,
ולהסביר את היחס שבין הגלוי לנסתר.קרא עוד
את הפרכת של ארון הקודש בישיבתנו
מעטר הפסוק "לך אמר ליבי בקשו פני את פניך ה' אבקש".
שיעור זה מרחיב להתבונן בשאלות העולות מפשט הכתוב,
ומוביל צעד אחר צעד לגלות בו את מעמקי האהבה
שבין הדוד והרעיה - קוב"ה וישראל.קרא עוד
לפי פשט התורה, ליעקב אבינו ישנם שני שמות-
השם "יעקב" שקיבל בעת לידתו, והשם "ישראל" שניתן לו בפרשתנו.
נעמיק ונתבונן בשני השמות בסוד "שתיים שהן ארבע",
וננסה להבין את מהות המאבק שכנגד עשו הרשע
בחיצוניות ובפנימיות, באומה ובאדם הפרטי, במהלך ההיסטוריה ובנצח.קרא עוד
לאחר המעשה הנורא שעשה שכם בדינה,
מתפרצים בו רגשות אהבה עזים כלפיה-
דביקה, חשיקה, חפיצה, ואהבה.
לא עוד, אלא שהוא מדבר על ליבה ומעוניין לקחתה לו לאישה.
נלך בעקבות דברי רבותינו, וננסה לעמוד על עומקם ומהותם של הדברים.קרא עוד
בשלוש דרכים התכונן יעקב לקראת מפגשו עם עשו. בדורון, בתפילה ובמלחמה,
אלא שבסופו של דבר לא נזקק כלל למלחמה.
מתוך המפגש בין יעקב לעשו, נתבונן בגאולתו של האדמו"ר הזקן,
כמו גם במהלכי הגאולה האחרונה,
ונסביר- מהי מעלת הפדות הנעשית באמצעות השלום.קרא עוד
שלושה זוגות של חלומות נחלמים בסבך מאורעותיו של יוסף בעל החלומות.
ננסה להבין: מדוע דווקא בדרך הירידה הפתלתלה למצרים
נשזרים חלומות רבים כל כך? מה פשר סדר הופעתם, ומהו פתרונם?קרא עוד
העובדה שכל תולדותיו של משיח מלאות בחטא ופריצות
היא אחת התמיהות הגדולות העולות מפרשתנו,
כפי שתוהה אף תמר - "מה פרצת עליך פרץ?"
נלך בעקבות שושלתו של מלכא משיחא, וננסה להבין-
מדוע הורתו של מי שעתיד לתקן את העולם, נעשית בדרך מהמורות וקלקולים?קרא עוד
חלומות אינם עניין של מה בכך,
בעיקר כאשר הם נשזרים בתוך סיפור גאולתו של יוסף במצרים.
מדוע יוסף מותר מבית האסורים
דווקא על ידי חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים?
מה פשרם ופתרונם?קרא עוד
כיצד ניתן להסביר את השנאה הגדולה שהתגלעה בין האחים ליוסף?
מתוך השאלה המרכזית החורזת את ספר בראשית מראש ועד סוף,
נברר, כיצד נקבע מי שייך לשושלת של האומה הישראלית,
ונשיב תשובה מפתיעה לשאלה מיהו יהודי.קרא עוד
מאבק שנאה קשה ועז מתגלה בפרשתנו בין יוסף לאחיו,
עד כדי שהאחים מבקשים להרגו נפש.
כיצד יכולה להתגלות בקרב אבותינו הקדושים שנאה כזו?
לאן מובילה שנאה זו,
ומדוע היא מהווה בסיס ויסוד לבניין האומה הישראלית?קרא עוד
סדר "מוסיף והולך" של נרות חנוכה מוליך אותנו
בדרכו של האור הגנוז פנימה בכל יהודי, בתורה ובמקדש.
נלך בעקבות אור זה, ונתבונן כיצד הוא נחשף, מתחדש ומאיר
מימי המכבים עד לימינו אנו בתהליך החינוך של ימי החנוכה.קרא עוד
מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה רבנו התקשה בעשייתה?
נתבונן ביחס שבין האור והחום ובין החכמה והנבואה במקדש ובהיסטוריה,
ומתוך כך נשפוך אור על מהלך התגלות אור-אין-סוף בתוך כלי העולם הזה.קרא עוד
מהו עיקר מהותו של חג החנוכה?
נתבונן כאן בייחודם של החשמונאים הכוהנים, גיבורי נס חנוכה, ובסוד כוחם.
נסביר מהו מקומם לאורך ההיסטוריה,
ומה נחלנו מהם אנו לדורות עולם.קרא עוד
מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן- "וכי לאורה הוא צריך"?
מדוע עלינו להאיר לפני אורו של עולם?
נעמיק להתבונן בתהליך ההדרגתי של האור ההולך ומתפשט, מאור המנורה במקדש
ועד אור נרות החנוכה בכל בית ובית, לכל אחד ואחד, ובכל יום מימי החג.
וננסה להסביר, מהו האור שאנו מאירים לפניו יתברך.קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד