• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

השיעורים ניתנו בישיבת רמת גן במסגרת מכון ההוראה שעל יד מכללת אורות ישראל

מה המשותף לגזירות שגזרה מלכות יון הרשעה על האומה היהודית?
נתבונן בסדר הפנימי שבהן, ומתוכו ניטיב להבין
מהיכן כוחם של בני בינה, הנימולים לשמונה, לקדש את הזמנים
ולקבוע שמונת ימי שיר והלל.קרא עוד
המפגש המחודש בין יוסף לאחיו ולאביו מלווה בבכי רב.
מהו הבכי? מדוע הוא שמלווה את המפגש המטלטל הזה?
ננסה להטות אוזננו ולשמוע:
מהו הלימוד לדורות עולם שבכי זה מלמדנו, ואיזה סימן לבנים נעוץ בו-
מהו קול הבכי שילווה את הגאולה האחרונה?קרא עוד
מדוע יהודה הוא זה שלוקח אחריות על בנימין, וניגש לעמוד בפני יוסף?
נתבונן כאן במערכת היחסים המורכבת שבין שבטי י-ה
המתגלה בפרשיית מכירתו של יוסף,
וננסה להסביר כיצד ממעשה זה צומחת מלכותו של יהודה.קרא עוד
במתווה שתי וערב מופלא, אורגת התורה סיפור בתוך סיפור לכדי עלילה אחת.
שנאת האחים מובילה את יוסף למצרים, שם הוא פותר את חלומות פרעה, ממונה כמשנה למלך, עד אשר מתגשמים חלומותיו שלו.
בו בזמן, בכלכלת מצרים מתרחשים שינויים מרחיקי לכת בעקבות שנות השבע והרעב.
מה היחס בין סיפור יוסף לרעב הפוקד את ארץ מצרים?
האם הרעב משמש רק כרקע לסיפור יוסף, או שיש לו משמעות כסיפור בפני עצמו?קרא עוד
מדוע פרשת ויחי פותחת בפרשה סתומה?
נתבונן בעומק דברי חז"ל,
וננסה להבין כיצד הקץ הסתום והעיניים הסתומות מן הגלות,
יש בהם כדי לגלות גילוי עליון ביותר,
ולפתוח את הלב עמוק פנימה, לגאולה.קרא עוד
מיהו יששכר המשול לחמור גרם שנוטה שכמו לסבול את משאו?
נתבונן בסיפור הולדתו המיוחד ובברכות שהתברך בהן,
וננסה לעמוד על ייחודו של שבט זה ומעלתו בין השבטים.קרא עוד
מיהו שבט אשר? לכאורה הוא כאחרון השבטים, טפל ושולי,
אולם ברצוננו להתבונן בו כאבן יקרה ולמנות מעלותיו ושבחו.
כיצד השולי ביותר דווקא הוא הנבחר
וכיצד המתרושש הוא העשיר מכול?קרא עוד
תיאור האבל על מותו של יעקב אבינו הוא תיאור יוצא דופן בכל קנה מידה
מכל תיאור אבלות אחר שבתורה.
מדוע?
ננסה להשיב כאן ארבע תשובות לשאלה זו,
ומתוכן לעמוד על גודל מעלתו של בחיר האבות,
שיש בדמותו סימן לבניו ולהיסטוריה כולה.קרא עוד
האם שבט דן הוא רק עוד אחד מהשבטים,
או שמא הוא יחיד ומיוחד ביניהם?
נתבונן בברכתו של יעקב אבינו לשבט זה,
ונבאר- כיצד יש בכוחו של דן לדון לכף זכות, לאסוף כל פרט אבוד,
ולהיות מאסף ומאחד לכל המחנות, עד אחרית הימים.קרא עוד
מה פשר הדימויים השונים בברכותיו של יעקב לבניו?
מה כוונת ברכתו של בנימין "זאב יטרף"?
ומהו אופיו של שבט זה כפי שעולה מתוכן הברכה?
נתבונן בברכתו של יעקב לבנימין, ונבאר את דמותו המיוחדת של שבט זה,
בהיותו כולל בקרבו שלושה רבדים של קשר עם ה' יתברך
כעבד, בן ובת זוג.קרא עוד
שלוש פעמים עומדים אבותינו הקדושים בפני מציאות קשה ומורכבת, שבה נתונה טהרתן של אימותינו תחת איום חריף.
מעשה אבות סימן לבנים, ומשום כך שומה עלינו להתבונן מדוע אינה להם ה´ יתברך את ההתמודדות הזו, ומה נוכל אנו ללמוד מדרך פעולתם
קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד