• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

השיעורים ניתנו בישיבת רמת גן במסגרת מכון ההוראה שעל יד מכללת אורות ישראל

פרשתנו עוסקת במצבים של מחסור וחולשה.
נתבונן במצבים אלו של עניות כלכלית, ערכית ורוחנית,
וננסה להבין מהו היחס הראוי לכך מתוך נקודת מבט אמונית.
מתוך כך נסביר מהו היחס הראוי לחולשה ומחסור באדם הפרטי ובאומה,
וכיצד בכוחן של השבת והאהבה לרפא הכול.קרא עוד
"כל השביעין חביבין"- השבת, השמיטה, ספירת העומר והיובל,
כולם סובבים סביב ספירת השבע. את השבת אנו מציינים כל שבעה ימים,
ספירת העומר מתקיימת בכל שנה כהכנה לשבועות, שנת השמיטה מתקיימת בכל שבע שנים ושנת היובל לאחר מחזור של שבע שמיטות.
איזה פן ייחודי מתגלה בכל ספירה? מהי מעלתה העליונה של ספירת היובל
ומדוע עדיין לא זכינו לקיימה בשלמות?קרא עוד
פרשיית המועדות המופיעה בפרשתנו, פותחת תחילה בעניינה של השבת.
ננסה להבין: האם השבת היא חלק מן המועדים או מחוץ להם?
איזה תחילה יש בה, ומהו סוד כפילות הפנים שבה.קרא עוד
ממחרת השבת אנו מונים שבעה שבועות עד ליום החמישים,
ומפורסמת היא השאלה - מדוע אנו מונים את הימים שחלפו ולא את אלו שנותרו?
על מנת לענות על כך, ננסה להסביר מי קודם למי- התורה או ישראל,
ונבאר את עומק הפשט- מה הכוונה "וספרתם", דווקא "לָכֶם".קרא עוד
במבט ראשון נדמה ששבת ויום טוב הם שני זמנים השונים זה מזה באופן מהותי,
אולם בפרשת המועדות המופיעה בפרשתנו, אנו מצטווים עליהם יחד.
מהו, אם כן, הקשר שבין השבת ליום טוב, ומהו היחס העמוק ביניהם?
נברר זאת תוך העמקה בדין ביצה שנולדה ביום טוב,
ובעקבות זאת ננסה להבין מהו היחס שבין עולם הזה לעולם הבא.קרא עוד
מצוות כיסוי הדם המופיעה בפרשתנו מבחינה בין בהמה לבין חיה ועוף.
מדוע מצווה התורה לכסות את דם חיה ועוף ואינה מצווה על כיסוי דם הבהמה?
נתבונן ברביעיות שונות שבמציאות, ונבאר כיצד באמצעות מצווה זו
מובילה אותנו התורה ממציאותנו שבהווה אל התיקון השלם לעתיד לבוא.קרא עוד
מה התחדש כאשר קבלו ישראל במצרים את מצוות החודש?
ואיזה חידוש נפלא יתרחש לעתיד לבוא?
נתבונן במצוות "החודש הזה לכם",
ונבאר - כיצד היא מהווה נקודת עומק בציר ההיסטוריה כולו,
וגונזת בקרבה ראשית, אמצע ואחרית.קרא עוד
במעמד הסנה התגלה ה' למשה בלבת אש, משה ירא מהביט והסתיר פניו.
בהר סיני התגלה ה' באש, משה ביקש "הראני נא את כבודך"
ונענה בשלילה: "וראית את אחורי".
אך בכל זאת התגלה הקב"ה למשה "פנים בפנים".

על שלוש התגלויות שונות בחייו של משה
כשלושה סוגי קשרים שבין עם ישראל לקב"ה-
עבד, בן ובת-זוג.קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד