• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

השיעורים ניתנו בישיבת רמת גן במסגרת מכון ההוראה שעל יד מכללת אורות ישראל

באמצעות ארבעה משלים שונים ננסה לעמוד על טיבו של המדבר.
מה יש בו במדבר, או שמא מה אין בו,
שהוא משמש כצליל וכתפאורה
המלווים את עם ישראל בימי התהוותו?קרא עוד
נעמיק כאן בדברי שלמה המלך עליו השלום
המלמדנו אודות תורתנו הקדושה.
מי היא הנסיכה שקיימת מעולם, עוד לפני שיש לה ארמון,
ומהו השעשוע שבלעדיו אין לנו קיום?קרא עוד
בפרשתנו מנסים בלק ובלעם לפגוע בישראל בקללתם.
מהו כוחה של הקללה? האם יתכן שאפשר באמת לקלל את ישראל?
מה זכה בלק הרשע בזכות ארבעים ושתיים קורבנות שהקריב שתצא ממנו רות?
וכיצד צומחת הגאולה מדעת עליון המתגלה בדמותו של בלעם הרשע?
נתבונן במדרגתו של בלעם ומתוך כך נעמוד על מקומה של פרשייה זו
כהכנה לכניסה לארץ ישראל.קרא עוד
כיצד ייתכן שבלעם הרשע, המבקש לקלל את ישראל, רואה בהם רק טוב?
נתבונן דרך נקודת המבט הרואה רק טוב בישראל
וננסה להבין כל זאת בייחוד על דורנו שלנו.קרא עוד
אין כמו ברכותיו של בלעם המהפכות את עומק הרשע לטובה.
התבוננות בסדר הפנימי שבהן, תוביל אותנו להבין
מהו היחס שבין הרע לטוב בעם ישראל, ומהו עומק מהותם של ישראל
מלמעלה ועד למטה, בנצח ובמהלך ההיסטוריה, מראשית ועד אחרית.קרא עוד
לא נעסוק כאן כהרגלנו בפרשת השבוע, אלא בענייני עבודה שבלב.
ננסה להסביר מהו כובד ראש שמתוכו צריך לעמוד בתפילה,
ומהי כוונת הלב לה זכו חסידים ראשונים.
נעמיק בדברי בעל התניא אודות עבודתם של בינוניים
ובדברי מרן הרב קוק אודות ההכנה לתפילה,
ונבחין בין שתי דרכים של עבודת הלב.קרא עוד
למעלה משבעים שמות יש למקום המקדש וירושלים,
המבטאים את רב גוניותו של המקום אשר רב בו הנסתר על הנגלה.
באמצעות מדרשו של רבי אלעזר נתמקד בשם אחד,
שהוא עיקר מהותו של מקום זה כפי שיתגלה לעתיד לבוא.
מהו הפלא הגדול שהגויים ינהרו לחזות באורו?קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד