• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

השיעורים ניתנו בישיבת רמת גן במסגרת מכון ההוראה שעל יד מכללת אורות ישראל

כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על הכלל
וכיצד בכלל ניתן לקום ממציאות נפולה ולהיגאל?
נעמיק להתבונן במארג היחסים העדין שבין הנסתרות לנגלות
כתמצית המהלך ההיסטורי של גלות, תשובה וגאולה, המתואר בפרשתנו.קרא עוד
בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים מהקב"ה "לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר"-
שיתבונן בברית שכרת עמנו, ולא ביצר המביא אותנו להפר אותה.
כיצד מתקיימת הברית אם היא הופרה?
נתבונן בדיכוטומיה העמוקה הקיימת בין בתריה של הברית שבין הקב"ה לכנסת ישראל,
ונסביר- כיצד, למרות שהפרנו את הברית, נוכל להיות חלק מן הברית שלא הופרה מעולם.קרא עוד
נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי" שאנו אומרים יום-יום בימים הנוראים,
וננסה לעמוד על עומק עבודת התשובה כפי שהיא מתגלה בעשרת ימי תשובה,
הן בימי החול והן בשבת שובה.קרא עוד
מדוע דווקא המלך הוא שמשמיע את התורה במעמד הקהל
ומהי מעלת הר המוריה על הר סיני?
נתבונן במצוות הקהל המופיעה בפרשתנו,
ומתוך כך נעמיק להסביר את כפילות הפנים של שבת זו-
"שובה" או "תשובה"?קרא עוד
ימי החול שבעשרת ימי תשובה, ושבת תשובה, מבטאים סוגים שונים של תשובה-
תשובה של חשבון העולם, ותשובה שלמעלה מהחשבון.
נברר- מתי עלינו לפעול בתשובה, ומתי עלינו לשבות,
ומהי המדרגה העליונה המתגלה בשבת, כאשר ה' הוא שמשיבנו אליו.קרא עוד
ארבע פנינים זו על גבי זו, עומק לפנים מעומק,
יחורזו כאן לכדי הבנה שלמה.
מהי התורה שניתנה לנו 'מורשה',
ומהו היחס העמוק בינינו לבינה.קרא עוד
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד